< Terma & Syarat – Autogoodies Malaysia
0

Troli anda kosong

Terma & Syarat

Selamat datang ke laman web kami.  Jika anda terus melayari dan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan terma dan syarat penggunaan berikut, yang bersama-sama dengan dasar privasi kami mentadbir hubunganautogoodies.asia (MY) dengan anda berhubung dengan laman web ini. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian terma dan syarat ini, sila jangan gunakan laman web kami.

 

Istilahautogoodies.asia atau 'kami' atau 'kita'' merujuk kepada pemilik laman web yang pejabat berdaftarnya ialah AG10038, Kawasan Perindustrian Alor Gajah III, Alor Gajah, 78000, Melaka, MALAYSIA. Istilah 'anda' merujuk kepada pengguna atau penonton laman web kami.

 

Penggunaan laman web ini adalah tertakluk dengan terma penggunaan seperti yang berikut: 

 • Segala kandungan di dalam  laman web ini hanya untuk tujuan  makluman dan penggunaan secara am sahaja. Ia tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

 • Pihak kami atau mana-mana pihak ketiga tidak menjamin ketepatan, masa, prestasi kesempurnaan atau kesesuaian maklumat dan bahan yang terdapat atau dijumpai di laman web ini untuk apa-apa tujuan. Anda mengakui bahawa maklumat dan material tersebut mungkin kurang tepat atau ralat dan pihak kami dikecualikan dari sebarang liabiliti untuk sebarang kesilapan dan ralat tersebut setakat yang dibenarkan oleh undang-undang

 • Penggunaan mana-mana maklumat dan bahan di laman web ini adalah dibawah risiko anda, pihak kami tidak terikat dengan sebarang liabiliti. Adalah tanggungjawab anda untuk memastikan sebarang produk, servis dan maklumat sedia ada di laman web ini memenuhi keperluan spesifik anda.

 • Laman web ini mengandungi bahan yang dimiliki atau dilesenkan kepada kami. Bahan-bahan ini termasuk tetapi tidak terhad kepada rekabentuk, tataletak, rupa, penampilan  dan grafik.Pengeluaran semula adalah dilarang selagi tidak melanggar notis hakcipta, yang merupakan sebahagian daripada terma dan syarat.

 • Semua tanda niaga yang diterbitkan semula dalam laman web ini, yang mana bukan hak milik atau dilesenkan kepada pengendali adalah diakui di laman web.

 • Penggunaan laman web tanpa izin ini boleh menimbulkan tuntutan ganti rugi dan / atau merupakan kesalahan jenayah.

 • Dari masa ke semasa, laman web ini juga boleh menyertakan pautan ke laman web lain. Pautan ini disediakan untuk kemudahan anda bagi maklumat lanjut. Walau bagaimanapun, ini tidak bermaksud kami menyokong laman web tersebut. Kami tidak bertanggungjawab terhadap kandungan laman web yang dipautkan.

 • Penggunaan laman web ini dan sebarang pertikaian yang timbul adalah tertakluk kepada undang-undang Malaysia

 

Polisi privasi

 

Polisi privasi ini menerangkan penggunaanautogoodies.asia dan perlindungan maklumat yang diberikan kepada my.trapo.asia apabila anda mengunjungi laman web ini.

 

autogoodies.asia komited untuk memastikan privasi anda dilindungi. Sekiranya pihak kami meminta maklumat tertentu untuk mengenalpasti anda apabila menggunakan laman web ini, maka ia hanya akan digunakan sesuai dengan pernyataan privasi ini. 


autogoodies.asia boleh mengubah dasar ini dari semasa ke semasa dengan mengemas kini halaman ini. Anda harus menyemak halaman ini dari semasa ke semasa untuk memastikan anda maklum dengan sebarang perubahan. Dasar ini berkuat kuasa dari Jumaat, 1 April 2016.

 

Apa yang kami kumpulkan 

Kami mungkin mengumpul maklumat berikut: 

 • Nama

 • maklumat perhubungan termasuk alamat pengebilan, alamat penghantaran, alamat emel dan nombor yang boleh dihubungi

 • maklumat demografi seperti kod pos, pilihan dan minat

 • Maklumat lain yang berkaitan dengan kaji selidik pelanggan dan / atau tawaran

 

Kami memerlukan maklumat berkaitan untuk memahami keperluan dan memberikan anda perkhidmatan yang lebih baik, khususnya untuk sebab-sebab berikut:

 • Simpanan rekod dalaman.

 • Kami boleh menggunakan maklumat ini untuk meningkatkan produk dan perkhidmatan kami.

 • Secara berkala, kami mungkin menghantar e-mel promosi mengenai produk baru, tawaran istimewa atau maklumat lain yang mungkin menarik mnat anda dengan menggunakan alamat e-mel yang telah diberikan.

 • Dari semasa ke semasa, kami juga boleh menggunakan maklumat anda untuk menghubungi anda bagi tujuan penyelidikan pasaran. Kami mungkin menghubungi anda melalui e-mel, telefon, faks atau surat menyurat. Kami boleh menggunakan maklumat ini untuk menyesuaikan laman web mengikut minat anda.

Sekuriti

 

Kami komited untuk memastikan bahawa maklumat anda selamat. Untuk mengelakkan akses atau pendedahan yang tidak dibenarkan, kami telah menyediakan prosedur fizikal, elektronik dan pengurusan yang sesuai untuk melindungi dan menjamin maklumat yang kami kumpul dalam  talian.

 

Bagaimana kita menggunakan cookie

 

Cookie adalah fail kecil yang meminta kebenaran untuk diletakkan pada cakera keras komputer anda. Atas persetujuan anda, fail tersebut ditambah dan cookie membantu menganalisis lalu lintas web atau membolehkan anda mengetahui apabila anda melawat laman web tertentu. Cookies membenarkan aplikasi web memberi respons kepada anda sebagai individu. Aplikasi web boleh menyesuaikan operasinya dengan keperluan, kesukaan anda dengan mengumpul dan mengingati maklumat berkaitan keutamaan anda.


Kami boleh menggunakan trafik log Cookie untuk mengenal pasti halaman yang dikunjungi. Ini membantu kami menganalisis data berkaitan trafik laman web dan memperbaiki laman web kami untuk disuseaikan dengan keperluan pelanggan. Kami hanya menggunakan maklumat ini untuk tujuan analisis statistik dan kemudian data terasing  dari sistem.

 

Secara umumnya, Cookie membantu kami menyediakan laman web yang lebih baik, dengan membolehkan kami memantau halaman mana yang anda rasakan berguna . Cookie tidak memberikan kami akses kepada komputer anda atau sebarang maklumat tentang anda, selain data yang anda pilih untuk dikongsikan dengan kami.

 

Anda boleh memilih untuk menerima atau tidak menerima cookies. Kebanyakan pelayar web secara automatik menerima cookies, tetapi biasanya anda boleh mengubahsuai tetapan pelayar web anda untuk menolak cookies. Ini mungkin menghalang anda daripada memanfaatkan sepenuhnya laman web ini.

 

Pautan ke laman web lain 


Laman web kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain. Walau bagaimanapun, sebaik sahaja anda menggunakan pautan ini untuk meninggalkan laman web kami, anda perlu ambil perhatian bahawa kami tidak mempunyai kawalan terhadap laman web tersebut. Oleh itu, kami tidak bertanggungjawab terhadap perlindungan dan privasi apa-apa maklumat yang anda berikan semasa melawat laman web tersebut dan laman tersebut tidak dikawal oleh pernyataan privasi ini. Anda harus berhati-hati dan melihat pernyataan privasi dengan laman web yang berkenaan.

 

Mengawal maklumat peribadi anda 

Anda boleh memilih untuk menyekat pengumpulan atau penggunaan maklumat peribadi anda dengan cara berikut:

 • Apabila anda diminta mengisi borang di laman web ini, cari ruang yang boleh anda klik untuk menunjukkan bahawa anda tidak mahu maklumat tersebut digunakan oleh siapa saja untuk tujuan pemasaran

 •  Jika anda sebelum ini bersetuju dengan membenarkan kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan pemasaran secara langsung, anda boleh mengubah fikiran anda pada bila-bila masa dengan menulis atau menghantar emel kepada kami di customercare.my@trapo.asia

 
Kami tidak akan menjual, mengedar atau memajak maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga melainkan kami mempunyai kebenaran anda atau dikehendaki oleh undang-undang untuk berbuat demikian. Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk menghantar maklumat promosi anda kepada pihak ketiga yang kami fikir anda mungkin menarik minat anda

.Anda boleh meminta butir-butir maklumat peribadi yang kami simpan tentang anda sebagaimana yang ditadbir oleh undang-undang Malaysia

.

Bayaran mungkin dikenakan untuk maklumat di atas. Sekiranya anda ingin salinan maklumat, sila buat permohonan secara bertulis kepada AG10038, Kawasan Perindustrian Alor Gajah III, Alor Gajah, 78000, Melaka, MALAYSIA.

 

Jika anda percaya bahawa apa-apa maklumat yang kami simpan berkaitan anda adalah salah atau tidak lengkap, sila tulis atau e-mel kepada kami secepat mungkin, di alamat di atas. Kami akan segera membetulkan apa-apa maklumat yang didapati tidak betul.

 

Polisi Program

Kelayakan

Ahli Autogoodies perlu mendaftar di laman autogoodies.asia dan akaun keahlian anda akan disahkan oleh kakitangan kami dalam tempoh 1-3 hari bekerja. Setelah diluluskan, anda akan menerima e-mel untuk mengaktifkan akaun di alamat e-mel yang didaftarkan.

Program Autogoodies

Semua akaun berdaftar di autogoodies.com bermula dari Starter Plan. Apabila anda berbelanja dan jumlah perbelanjaan meningkat, akaun anda akan beransur-ansur bertukar ke peringkat plan yang lebih tinggi.

Anda boleh menggunakan perkhidmatan Livechat untuk maklumat lebih lanjut mengenai plan dan faedah Autogoodies.

Faedah

Faedah bagi setiap peringkat plan adalah berbeza. Faedah termasuk diskaun harga, keutamaan servis, keahlian eksklusif dan lain-lain. Sila rujuk jadual di bawah untuk mengetahui faedah keahlian mengikut peringkat plan.

Anda boleh menggunakan perkhidmatan Livechat untuk maklumat lebih lanjut mengenai plan dan faedah Autogoodies.

Anda boleh mendapatkan 5 point untuk setiap RM1 yang dibelanjakan. Loyalty point boleh dirujuk di https://www.autogoodies.asia/pages/trapo-points dan akan mengambil masa 7 hari untuk dipaprkan di akaun anda selepas pembayaran dilakukan. Loyalty points boleh ditebus dalam masa 1 tahun dan luput selepas tempoh 1 tahun.

Kenaikan dan penurunan taraf Plan.

* Peringkat plan terkini anda akan dikira berdasarkan Ringgit Malaysia (RM) yang anda belanjakan seperti yang terpapar pada akaun anda untuk pesanan berbayar sahaja. Jumlah ini tidak termasuk pesanan yang dibatalkan atau dikembalikan.
* Jumlah perbelanjaan ialah jumlah terkumpul dari 1 Januari dan luput pada 31 Disember.
* Perubahan taraf plan akan berubah pada setiap 16 haribulan setiap bulan dan akan mengambil masa 24 jam untuk dipaparkan pada akaun anda. 

* Akaun anda boleh dinaiktaraf lebih dari 1 peringkat apabila anda telah mencapai had ditetapkan.
* Akaun anda boleh mengalami penurunan taraf jika tidak mencapai perbelanjaan minimum untuk setiap Plan. Proses penurunan taraf Plan akan disemak dan dilakukan secara berfasa iaitu pada setiap suku tahunan (Mac, Jun, September, Disember).
* Sasaran mengikut suku tahunan,

Starter tier: Tiada

Silver tier:  RM500

Gold tier:    RM2,500

Enterprise: RM 5,000  


PENAFIAN 

LAMAN WEB

 Maklumat yang terkandung dalam laman web ini hanya untuk tujuan maklumat umum sahaja.

 

Maklumat ini disediakan olehautogoodies.asia dan sementara kami berusaha untuk memastikan maklumat terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan apa-apa jenis, nyata atau tersirat, mengenai kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan berkenaan dengan laman web ini atau maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik yang berkaitan yang terkandung di laman web untuk sebarang tujuan. Oleh itu, apa-apa kebergantungan yang anda letakkan pada maklumat tersebut adalah dengan risiko anda sendiri.

 

Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian atau kerosakan termasuk tetapi tidak terhad, kehilangan atau kerosakan  secara langsung atau tidak akibat apa-apa kerugian atau kerosakan apapun yang timbul daripada kehilangan data atau keuntungan yang timbul daripada, atau berkaitan dengan penggunaan laman web ini .

Melalui laman web ini, anda boleh memaut ke laman web lain yang tidak berada di bawah kawalanautogoodies.asia. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas sifat, kandungan dan ketersediaan laman web tersebut. Penyertaan mana-mana pautan tidak semestinya mencadangkan atau menyokong pandangan yang dinyatakan di dalamnya.

 

Kami akan cuba memastikan laman web itu berjalan lancar. Walau bagaimanapun, my.trapo.asia saya tidak bertanggungjawab untuk, ke atas laman web yang tidak tersedia disebabkan oleh isu-isu teknikal di luar kawalan kami.

 

PENAFIAN PENDAPATAN

 Penafian Pendapatan: Laman web ini dan kandungan edaran mengandungi strategi perniagaan, kaedah pemasaran dan nasihat perniagaan, yang tanpa mengira keputusan dan pengalaman saya sendiri, mungkin tidak menghasilkan hasil yang sama (atau keputusan apa pun) untuk anda.autogoodies.asia tidak menjamin,sama ada melalaui pernyataan atau tersirat,bahawa dengan mengikuti nasihat atau kandungan yang tersedia dari laman web ini, anda akan memperoleh keuntungan atau meningkatkan keuntungan semasa, kerana terdapat beberapa faktor dan pembolehubah yang terlibat

 

Sebarang, keputusan bergantung pada sifat produk atau model perniagaan, syarat-syarat pasaran, pengalaman individu, dan situasi dan unsur-unsur yang berada di luar kawalan anda.

 

Seperti mana-mana usaha perniagaan, anda menganggap semua risiko yang berkaitan dengan pelaburan dan wang berdasarkan budi bicara anda sendiri dan pada potensi anda sendiri.

 

Penafian Liabiliti: Dengan membaca laman web ini atau dokumen yang ditawarkannya, anda menganggap semua risiko yang berkaitan dengan nasihat yang diberikan, dengan penuh pemahaman bahawa anda, bertanggungjawab terhadap apa-apa yang mungkin terjadi akibat meletakkan maklumat ini dalam tindakan apa-apa cara, tanpa mengambilkira tafsiran anda tentang nasihat itu.

 

Anda selanjutnya bersetuju bahawa syarikat kami tidak boleh bertanggungjawab dalam apa jua cara untuk kejayaan atau kegagalan perniagaan anda sebagai akibat dari maklumat yang diberikan oleh syarikat kami. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menjalankan usaha wajar anda sendiri berhubung operasi perniagaan anda yang selamat dan berjaya sekiranya anda berniat untuk menggunakan apa-apa maklumat kami dengan cara apapun untuk operasi perniagaan anda.

 

Ringkasnya, anda memahami bahawa kami sama sekali tidak memberi jaminan mengenai pendapatan akibat menggunakan maklumat ini, dan juga anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap hasil tindakan yang diambil oleh pihak anda sebagai hasil dari setiap informasi yang diberikan.

 

Di samping itu, untuk semua maksud dan tujuan anda bersetuju bahawa kandungan kami harus dipertimbangkan "untuk tujuan hiburan sahaja". Sentiasa dapatkan nasihat seorang profesional apabila membuat keputusan kewangan, cukai atau perniagaan.

 

 JOIN THE TEAM!

Please fill in the application form and we will contact you for the next hiring process .

All information collected from respondents is kept strictly confidential.

If you have any inquiries, please do contact our HR Team (only text) or reach out to us at career@trapo.com today!

Langgan